Yhdistyksemme

Tervetuloa PAU:n Helsingin Automiesten kotisivuille!

 

Ammattiosastomme on eronnut PAU:sta 31.12.2019 ja toimintamme PAU.n ammattiosastona on päättynyt.

Vanhoja jäseniä kehoitamme liittymään, joko AKT.n Postiautomiesten osasto ry 209 tai johonkin toiseen AKT/ PAU ammattiosastoon nuodatettavasta työehtosopimuksesta riippuen.

 

 

 

 

PAUn Helsingin automiesten osasto ry

 

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry on Itella -konsernin suurin työntekijäjärjestö. PAU muodostuu arviolta 73 alueellisesta tai ammattiryhmäkohtaisesta ammattiosastosta, joissa on jäseniä yhteensä n. 30 000.

Helsingin automiehet ry on PAU:n suurin automiesosasto. Osastossa on jäseniä n. 456, joista työssä käyviä n. 210 ja eläkeläisiä n. 240. Osaston jäsenet työskentelevät pääasiassa kuljetuksen eri tehtävissä.

Osastomme on perustettu 10.5.1932 Helsingissä, jolloin Suomen Postimiesliiton Helsingin Autonkuljettajain osaston perustava kokous pidettiin.
Ammattiosaston nimi on muuttunut kahdesti aikain saatossa ensin vuoden 1963 uudistuksissa muotoon Postiliiton Helsingin Automiehet.

Kesäkuun 1. päivänä 2005 Postiliitto ja Postin Toimihenkilöliitto yhdistyivät uudeksi liitoksi. Nimeksi tuli Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry. Tämän seurauksena osastomme nimeksi tuli PAU.n Helsingin automiesten osasto ry, joka muutettiin nykyiseen PAU Helsingin automiehet ry muotoonsa vuonna 2009.

 

MIKÄ ON PAU?

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on posti-, viestinvälitys- ja logistiikka-aloilla toimivien yli kolmenkymmenen tuhannen toimihenkilön ja työntekijän vahva ammattiliitto. PAU on Itella-konsernin suurin työntekijä- ja toimihenkilöjärjestö.

 

Liiton tarkoituksena on valvoa ja parantaa posti- ja viestinvälitysalalla sekä kuljetuksen, logistiikan, rahankäsittelyn ja näihin liittyvillä aloilla työskentelevien jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja ja oikeuksia työelämässä ja yhteiskunnassa.

 

PAU solmii seuraavat työehtosopimukset:

  • Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus
  • Rahankäsittelypalvelut-alan työehtosopimus
  • Informaatiologistiikka-alan työehtosopimus
  • Posten Åland-Ahvenanmaan Postin työehtosopimus

Työehtosopimuksista Viestinvälitys- ja logistiikka-alan sekä Rahankäsittelypalvelut alan työehtosopimukset ovat yleissitovia.

Liiton perustana ovat jäsenten muodostamat osastot. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUssa on 76 jäsenosastoa. Jäsenten sukupuolijakauma menee lähes tasan, eli liitossa on naisia 51 % ja miehiä 49 %.

PAUn jäsenmaksu vuonna 2015 on 1,55 % verotuksen alaisesta palkkatulosta. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

 

 

.
 

 

 

 

 

PAU:n Helsingin Automiehet ry.

PL 1040 00011 POSTI